Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.4.2024

Rekisterinpitäjä

Ykspihlajan Asukasyhdistys ry
Sähköposti: toimisto@yxpila.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Outi Airola
Sähköposti: toimisto@yxpila.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lippujen ostamiseen ja markkinointiin liittyvät käytännöt.

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Maksamisesta kertyvät maksutiedot
  • Lippu- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
  • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

Mistä henkilötietoja kerätään

Tietoja kerätään ainoastaan lippujen ostamisen yhteydessä.

Missä henkilötietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään Ykspihlajan Asukasyhdistyksen lippujärjestelmässä. Lippujärjestelmän käyttämät palvelimet sijaitsevat Euroopan Union alueella, eikä tietoja luovuteta alueen ulkopuolelle.

Tämän lisäksi henkilötietoja välittyy Brevo -sähköpostipalvelun palvelimille. Palvelua käytetään viestien välittämiseen lippuostosta tehdessä ja markkinointiviestin välittämiseen. Brevon palvelimet sijaitsevat Euroopan unionin sisällä.

Verkkomaksupalvelu VismaPay välittää maksut lipun ostajan ja lippupalvelun välillä.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista kerättyjen tarkoitusten kannalta, kuitenkaan ylittämättä viittä vuotta.

Tietojen luovutus

Luovutamme henkilötietoja vain, jos se on tarpeellista kerättyjen tarkoitusten kannalta tai jos laki edellyttää luovutusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta

Oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn

Sinulla on oikeus:

  • tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • pyytää henkilötietojen oikaisua tai poistoa
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa
  • pyytää henkilötietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle

Evästeet

Tämä sivusto käyttää ainoastaan toiminnallisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston toimivuudelle. Sivusto ei käytä muita evästeitä, jotka keräävät tai välittävät tietoja käyttäjästä. Evästeiden avulla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjän toimintaa seurata sivustolla.