Tänään on:

Ruokana on:


TAPAHTUMIA:

Nuotioilta Seppo Mattilan pihapiirissä sunnuntaina 7.9 klo 18.00
Nuotion äärellä puhutaan Ykspihlajan alueiden pakkolunastuksesta sekä
kaavoituksesta ja pohditaan keinoja epäkohtien korjaamiseksi. Tapaaminen
pakkolunastuksen kohteeksi joutuneen Seppo Mattilan pihapiirissä, Rantatie
20.
Asukasyhdistys tarjoaa makkarat ja mehut. Sateen sattuessa tilaisuus
perutaan. Kuva: Jairi Palonen